SOLPANELER


Hur fungerar solpaneler?

Oftast så installeras solpaneler på hustak men det går också bra att installera dem på marken. Solens strålar fångas upp av solpanelerna och omvandlar energin till el via en växelriktare. Denna växelriktare installeras tillsammans med dina solpaneler och går till husets elsystem; växelriktaren konverterar solpanelernas likström till just växelström som då kan användas i hushållet.

 

Hur mycket solenergi som produceras varieras lite beroende på vädret. När det är molnigt minskas produktionen men vanligt dagsljus, trots molnighet, är ändå tillräckligt för att kunna producera el. Produktionen är som högst mellan mars och oktober, men ändå just tillräcklig under november till februari.


Krävs bygglov?

Vanligtvis behövs det inte något bygglov när solpanelerna monteras på och följer husets form. Det finns dock vissa omständigheter då det är nödvändigt, men det går jättebra att kontakta oss för rådfrågning. Självklart så kan vi också hjälpa till ifall ni behöver hjälp med bygglovsansökningen—det är bara att ringa oss, eller använda kontaktformuläret så hör vi av oss.


Finns det tillräckligt med sol i Sverige?

Det finns ett gott utgångsläge för att producera solenergi i Sverige. Om vi jämför oss med Tyskland som är en av världens största solenergi-producenter så har vi i södra Sverige uppemot samma soltimmar per år. I Tyskland så består solenergi för ungefär 8% av elen, medan i Sverige så är den bara 0,1%—men denna siffra håller på att stiga för varje dag!


Vad kostar det att installera?

För en normalstor villa så ligger priset runt 150 000 kronor, men med skatteavdraget så dras 15% av på denna summa. Dock, beroende på omständigheterna, så kan detta variera, men vi kan anpassa installationen av solpanelerna efter era behov—kontakta oss så hjälper vi er hitta en optimal lösning som fungerar för er.


Värdet av solpaneler på husmarknaden

Efterfrågan på klimatsmarta lösningar är hög och trenden går uppåt. Likt andra moderna upprustningar så adderar solpaneler till värdet av ditt hus på marknaden. En studie från Sveriges Lantbruksuniversitet visar att solpaneler ökar i genomsnitt värdet på huset med 14%. Genomsnittligt så är denna värdeökning högre än vad det kostar att köpa och installera solpanelerna—du vinner med solenergi!


I genomsnitt så är värdeökningen högre än vad det kostar att installera solpanelerna!

—DU VINNER MED SOLENERGI!


När går man plus med solpanelerna?

Om vi utgår ifrån en grund med en 10 kW:s installation så kostar det cirka 150 000 kronor före skatteavdraget, och efter skatteavdraget så blir det cirka 128 000 kronor. Om solpanelerna är installerade i sydläge så producerar de cirka 9 500 kWh per år, vilket betyder att du kan spara runt 11 000 kronor per år, uppdelat på en lägre elkostnad samt intäkter av försäljning av överskottsel. 

 

Detta betyder att din installation kan vara betalda för efter 11 år i bruk, och efter det så går du plus. Inte nog med att installationen betalar av sig, var 10:e år så genererar du alltså ett värde på över 100 000 för elen som produceras av solpanelerna. När din installation är större än räkneexemplet så är tiden kortare och du går då plus snabbare.

Spara runt 11 000 kronor per år!


Livslängd på solpanelerna?

Solpanelerna har en effektiv livslängd på cirka 30 år där de producerar inom 80% av toppeffekten. Solpanelerna kan alltså fortsätta producera el efter dessa 30 år, men då under 80% av toppeffekt. Detta innebär att den funktionella livslängden innan solpanelerna måste bytas ut kan vara längre än dessa 30 år.


Bli en mikroproducent!

Visste du att du kan sälja överskottet av elen som solpanelerna genererar? När solpanelerna producerar mer el än vad du förbrukar så levereras så kallat överskottsel ut till elnätet. Du blir då alltså en mikroproducent och kan sälja din el för i genomsnitt 45 öre per kWh.

 

Du har även rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh. Skattereduktionen görs på din deklarerade inkomstskatt, med ett tak på 30 000 kWh, vilket innebär ett maxbelopp på 18 000 kronor per år.